Tournament: AKR Houston Open. Date: 6/12/21. Athletes: 213

Divisions: Kata 44 Kumite 47 Total 91


No Athlete Photo Country Divisions: K=Kata, S=Kumite Weight Coach Photo
1 Jesus Costa Jesus Costa ( SMA 18-34 -67kg) 66.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
2 Edgar Torres Edgar Torres ( SMA 18-34 -67kg) 63.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
3 Xavier Calvo Xavier Calvo ( SMA 18-34 -75kg) 74.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
4 Diego Guillen Diego Guillen ( SMA 12-13 +48kg) 66.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
5 Gabriela Guillen Gabriela Guillen ( SFA 12-13 +45kg) 68.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
6 Sofia Giraldo Sofia Giraldo ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -58kg) 56.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
7 Doralvis Delgado Lopez Doralvis Delgado Lopez ( SFA 18-34 -65kg) 48.00 Dennis Novo Dennis Novo
8 Roman Alejandro Melendez Roman Alejandro  Melendez ( SMA 14-15 +55kg) 80.00 Dennis Novo Dennis Novo
9 Katheleen Socorro Katheleen Socorro ( SFA 16-17 -58kg) ( SFA 18-34 -65kg) 54.89 Jesus Felipe Romero Jesus Felipe Romero
10 Kenay Serrano Kenay Serrano ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 67.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
11 Edwin Aguillon Edwin Aguillon ( SMN 8) 30.00 Dennis Novo Dennis Novo
12 Anderson Arenas Anderson Arenas ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 61.24 Patrick Richoux Patrick Richoux
13 Dennis Novo Dennis Novo ( SMA 18-34 -75kg) 75.00 Dennis Novo Dennis Novo
14 Daniel Nieto Daniel Nieto ( KMA 18-34) 66.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
15 Ava Rose Gressett Ava Rose Gressett ( SFB 7) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
16 Oliver McKillip Oliver McKillip ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 59.42 Raul Shelton Raul Shelton
17 Gabriel McKillip Gabriel McKillip ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 59.42 Raul Shelton Raul Shelton
18 Sarah Stallings Sarah Stallings ( KFA 18-34) ( SFA 18-34 -65kg) 58.00 Raul Shelton Raul Shelton
19 Leticia Molinari Leticia Molinari ( KFB 8) ( SFB 8) 40.82 Raul Shelton Raul Shelton
20 Alessandra Perez Alessandra Perez ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) ( KFA 16-17) 50.00 Raul Shelton Raul Shelton
21 Francisco Cardenas Francisco Cardenas ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) 31.75 Raul Shelton Raul Shelton
22 Kiara Nair Kiara Nair ( KFN 8) ( SFN 8) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
23 Sara Vera Leyva Sara Vera Leyva ( KFN 8) ( SFN 8) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
24 Javier Vera Leyva Javier Vera Leyva ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
25 Kyle Diep Kyle Diep ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) 64.00 Sean Lee Sean Lee
26 Osmond Lee Osmond Lee ( KMA 16-17) 62.00 Sean Lee Sean Lee
27 Tyler Diep Tyler Diep ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) 65.00 Sean Lee Sean Lee
28 Fabiana Fereira Fabiana Fereira ( KFA 14-15) 45.00 Luis Alberte Luis Alberte
29 Fabrizio Fereira Fabrizio Fereira ( KMA 14-15) ( KMA 18-34) 50.00 Luis Alberte Luis Alberte
30 Jasmine Albigdady Jasmine Albigdady ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 40.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
31 Jada French Jada French ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 38.10 Patrick Richoux Patrick Richoux
32 Sri Jishnu Chintha Sri Jishnu Chintha ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 60.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
33 Fidel Salinas Fidel Salinas ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 47.00 Luis Sauceda Luis Sauceda
34 Alberto Morales Alberto Morales ( KMA 14-15) 55.00 Luis Sauceda Luis Sauceda
35 Romeo Ferrari Romeo Ferrari ( KMI 8) ( SMI 8) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
36 Selena Ferrari Selena Ferrari ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
37 Christina Korman Christina Korman ( KFA 16-17) ( KFA 18-34) 49.00 Raul Shelton Raul Shelton
38 Imari Gutierrez Imari Gutierrez ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 38.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
39 Abishek Senthil Abishek Senthil ( SMA 16-17 -63kg) 75.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
40 Soumil Asanare Soumil Asanare ( SMA 14-15 -55kg) 53.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
41 Zulema Cedillo Zulema Cedillo ( KFI 16-17) ( SFI 16-17) 59.42 Raul Shelton Raul Shelton
42 Fernanda Cedillo Fernanda Cedillo ( KFI 16-17) ( SFI 16-17) 59.42 Raul Shelton Raul Shelton
43 Amin Karic Amin Karic ( KMI 14-15) ( SMI 14-15) 58.97 Raul Shelton Raul Shelton
44 Jesse Asare Jesse Asare ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 40.00 Jorge Decena Jorge Decena
45 Hermes Perez Hermes Perez ( KMB 9) ( SMB 9) 45.00 Luis Alberte Luis Alberte
46 Cesar Collet Cesar Collet ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 40.82 Luis Alberte Luis Alberte
47 Ricardo Ramirez Ricardo Ramirez ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 89.81 Luis Alberte Luis Alberte
48 Jose Gil Jose Gil ( SMA 14-15 +55kg) 64.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
49 Grayson Merrell Grayson Merrell ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) 63.96 Brody Burns Brody Burns
50 Miguel Gaeta Miguel Gaeta ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 54.43 Brody Burns Brody Burns
51 Gia Mazza Gia Mazza ( SFA 18-34 -65kg) 52.00 Brody Burns Brody Burns
52 Patrick Peoples Patrick Peoples ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 72.58 Brody Burns Brody Burns
53 Nijuel Herschel Nijuel Herschel ( KMA 16-17) 70.00 Brody Burns Brody Burns
54 Julia Thomas Julia Thomas ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -58kg) 52.16 Brody Burns Brody Burns
55 Daniela Cedillo Daniela Cedillo ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 59.42 Raul Shelton Raul Shelton
56 Kaden Talley Kaden Talley ( KMB 6) ( SMB 6) 24.95 Raul Shelton Raul Shelton
57 Santiago Linares Santiago Linares ( KMB 7) ( SMN 7) 40.00 Luis Alberte Luis Alberte
58 Jorge Espinola Jorge Espinola ( KMN 14-15) ( SMN 14-15) 41.73 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
59 Andres Rodriguez Andres Rodriguez ( KMI 18-34) ( SMI 18-34) 59.00 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
60 Jason LaPorte Jason LaPorte ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 65.77 Brody Burns Brody Burns
61 Jared White Jared White ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 81.65 Brody Burns Brody Burns
62 Siddhu Sami Siddhu Sami ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -55kg) 45.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
63 Anish Dave Anish Dave ( SMA 18-34 -67kg) ( KMA 18-34) 66.00 Brody Burns Brody Burns
64 Bryan Buka Bryan Buka ( KMA 18-34) ( SMA 18-34 -75kg) 82.10 Brody Burns Brody Burns
65 Suraj Kalluri Suraj Kalluri ( KMA 18-34) ( SMA 18-34 -67kg) 52.62 Brody Burns Brody Burns
66 Alexander Nixon Alexander Nixon ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 46.00 Brody Burns Brody Burns
67 Yan Buka Yan Buka ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) 62.14 Brody Burns Brody Burns
68 Sahil Kasturi Sahil Kasturi ( SMA 16-17 -63kg) 67.13 Brody Burns Brody Burns
69 Mahnoor Fatima Mahnoor Fatima ( KFB 7) ( SFB 7) 42.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
70 Analenia Morales Analenia Morales ( SFB 14-15) 65.00 Dennis Novo Dennis Novo
71 Adrian Athari Adrian Athari ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 52.16 Raul Shelton Raul Shelton
72 Achal Rao Achal Rao ( KMI 8) ( SMI 8) 30.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
73 Zacharia El-Badawi Zacharia El-Badawi ( KMN 14-15) ( SMN 14-15) 52.16 Raul Shelton Raul Shelton
74 Lucia Temel Lucia Temel ( KFB 5) ( SFB 5) 14.00 Luis Alberte Luis Alberte
75 Divit Mahendroo Divit Mahendroo ( SMB 18-34) 65.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
76 Pranav Venkataiman Pranav Venkataiman ( KMN 18-34) ( SMB 18-34) 54.43 Luis Alberte Luis Alberte
77 Jackson Neal Jackson Neal ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -55kg) 53.52 Jeff Bedard Jeff Bedard
78 Cole Miller Cole Miller ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 31.30 Jeff Bedard Jeff Bedard
79 Maria Victoria Moreno Maria Victoria Moreno ( KFB 7) ( KFB 7) ( SFB 7) 29.48 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
80 José David Moreno José David Moreno ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 39.46 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
81 Juan Andrés Rodríguez Juan Andrés Rodríguez ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 77.11 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
82 Julieta Rodriguez Julieta Rodriguez ( KFB 8) ( SFB 8) 31.75 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
83 Ghary Santana Ghary Santana ( KMB 6) ( SMB 6) 23.59 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
84 Emily Santana Emily Santana ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 57.15 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
85 Joe David Johnson III Joe David Johnson III ( KMB 8) ( SMB 8) 40.82 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
86 Juan pablo Francisco Juan pablo Francisco ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 50.35 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
87 Ayden Stice Ayden Stice ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) 49.90 Cyrus Madani Cyrus Madani
88 Miguel Quintans Miguel Quintans ( KMA 35-Up) ( SMA 35-Up) 65.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
89 Isabelle Schmidt Isabelle Schmidt ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 54.43 Cyrus Madani Cyrus Madani
90 Mitchell Schmidt Mitchell Schmidt ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 40.82 Cyrus Madani Cyrus Madani
91 Juan Diaz Juan Diaz ( SMA 14-15 +55kg) ( SMA 16-17 -63kg) 105.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
92 Austin Mucha Austin Mucha ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 47.17 Cyrus Madani Cyrus Madani
93 Logan Farris Logan Farris ( SMA 12-13 -48kg) ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 45.00 Jeff Bedard Jeff Bedard
94 Cameron Howard Cameron Howard ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 32.00 Jeff Bedard Jeff Bedard
95 Kaitlin Swanson Kaitlin Swanson ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -58kg) 55.00 Cyrus Madani Cyrus Madani
96 Ian Bonet Ian Bonet ( KMBB 6-7) ( SMBB 6-7) 24.95 Raul Shelton Raul Shelton
97 Riley Scott Riley Scott ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 40.82 Raul Shelton Raul Shelton
98 Dylan Lee Dylan Lee ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
99 Ethan Wilson Ethan Wilson ( KMBB 8-9) ( SMBB 8-9) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
100 Tung Le Tung Le ( KMN 14-15) ( SMN 14-15) 63.50 Raul Shelton Raul Shelton
101 Habib Sanchez Habib Sanchez ( KMB 14-15) ( SMB 14-15) 56.70 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
102 Mariyam Fatima Mariyam Fatima ( KFB 14-15) ( SFB 14-15) 38.56 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
103 August Staats August Staats ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 35.38 Brody Burns Brody Burns
104 Bendjy Dieujuste Bendjy Dieujuste ( KMA 18-34) ( SMA 18-34 -75kg) 74.00 Robenson Dorvil Robenson Dorvil
105 Shayaan Lakhani Shayaan Lakhani ( KMB 9) ( SMB 9) 36.29 Brody Burns Brody Burns
106 Izzie Asher Izzie Asher ( KFI 12-13) ( SFI 12-13) 53.98 Brody Burns Brody Burns
107 Samuel Roberson Samuel Roberson ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +55kg) ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 70.31 Raul Shelton Raul Shelton
108 Andre Athari Andre Athari ( KMB 14-15) ( SMB 14-15) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
109 Emilia Athari Emilia Athari ( KFBB 6-7) ( SFBB 6-7) 22.68 Raul Shelton Raul Shelton
110 August Blunck August Blunck ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 39.00 Brody Burns Brody Burns
111 Mahdi Hamzah Ali Mahdi Hamzah Ali ( KMB 14-15) 48.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
112 Karla Galvan Karla Galvan ( KFN 8) ( SFN 8) 36.29 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
113 Hasan Askari Ali Hasan Askari Ali ( KMB 12-13) 40.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
114 Layla Tacazon Layla Tacazon ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) 40.82 Brody Burns Brody Burns
115 Lincoln Tacazon Lincoln Tacazon ( KMN 8) ( SMN 8) 18.14 Brody Burns Brody Burns
116 Fatima Bhayani Fatima Bhayani ( KFBB 6-7) ( SFBB 6-7) 22.68 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
117 Maysum Mirza Maysum Mirza ( KMB 8) ( SMB 8) 48.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
118 Junior De La Torre Junior De La Torre ( KMBB 8-9) ( SMBB 8-9) 22.68 Raul Shelton Raul Shelton
119 Aaron Nunez Aaron Nunez ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) 50.00 Susan McCann Susan McCann
120 Zunaira Fatima Zunaira Fatima ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 46.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
121 Ryan Mountain Ryan Mountain ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 47.63 Susan McCann Susan McCann
122 David Mountain David Mountain ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 39.46 Susan McCann Susan McCann
123 Kensho Takayanagi Kensho Takayanagi ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 40.00 Adrian Galvan Adrian Galvan
124 Senia Garcia Senia Garcia ( KFN 18-34) ( SFI 18-34) 60.00 Fumio Demura Fumio Demura
125 Brenden Keever Brenden Keever ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 40.00 Susan McCann Susan McCann
126 Shelby Konrad Shelby Konrad ( SFA 18-34 -65kg) 68.00 Brody Burns Brody Burns
127 Jacqueline Wojtalink Jacqueline Wojtalink ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) 56.00 John Fonseca John Fonseca
128 Sakura Kokumai Sakura Kokumai ( KFA 18-34) 58.97 Raul Shelton Raul Shelton
129 Zachary Gin Zachary Gin ( KMA 16-17) ( KMA 18-34) 66.00 Jay Nacu Jay Nacu
130 Adilah Devereaux Adilah Devereaux ( KFB 8) ( SFB 8) 40.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
131 Brody Polyniak Brody Polyniak ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 36.29 Brody Burns Brody Burns
132 Miles Ramirez Miles Ramirez ( KMB 7) ( SMN 7) 23.04 Brody Burns Brody Burns
133 Samantha Gant Samantha Gant ( KFA 18-34) ( SFA 18-34 -65kg) 48.99 Brody Burns Brody Burns
134 Javarr Lacy Javarr Lacy ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 45.36 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
135 Jayden Lacy Jayden Lacy ( KMB 9) ( SMB 9) 44.45 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
136 Dorian G. Campos Dorian G. Campos ( KFA 14-15) ( KFA 16-17) 48.00 Jarrett Leiker Jarrett Leiker
137 Dante Rodriguez Dante Rodriguez ( KMA 12-13) ( KMA 14-15) 50.00 Joey Castro Joey Castro
138 Jonal Hernandez Jonal Hernandez ( SMI 12-13) 49.90 Dennis Novo Dennis Novo
139 Marcus Moseley Marcus Moseley ( KMN 18-34) ( SMB 18-34) 88.00 John Becton John Becton
140 Shane Wallis Shane Wallis ( KMB 14-15) ( SMB 14-15) 49.00 Brody Burns Brody Burns
141 SaiJaiyanii Senpon SaiJaiyanii Senpon ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) 49.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
142 Leif Korslund Leif Korslund ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 45.36 Cyrus Madani Cyrus Madani
143 Giulia Toscano Giulia Toscano ( KFA 14-15) ( SFA 16-17 -58kg) 54.43 Cyrus Madani Cyrus Madani
144 Jacob LaFreniere Jacob LaFreniere ( KMA 16-17) ( SMA 16-17 -63kg) 70.00 Jeff Bedard Jeff Bedard
145 Ashton Levine Ashton Levine ( KMN 14-15) 61.24 Cyrus Madani Cyrus Madani
146 Josh Aumock Josh Aumock ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 34.02 Cyrus Madani Cyrus Madani
147 Ken Aumock Ken Aumock ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 52.16 Cyrus Madani Cyrus Madani
148 Mejorika Dorvil Mejorika Dorvil ( KFBB 4-5) ( SFBB 4-5) 17.50 Robenson Dorvil Robenson Dorvil
149 Jaselle Lacy Jaselle Lacy ( KFN 8) ( SFN 8) 36.29 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
150 Anthony Valle Anthony Valle ( SMBB 8-9) 45.00 Dennis Novo Dennis Novo
151 Jacob Kawata Jacob Kawata ( KMB 8) ( SMB 8) 20.41 Brody Burns Brody Burns
152 Christian Kawata Christian Kawata ( KMB 6) ( SMB 6) 18.14 Brody Burns Brody Burns
153 Chadd Kawata Chadd Kawata ( KMB 35-Up) ( SMB 35-Up) 76.20 Brody Burns Brody Burns
154 Tyson Frank Tyson Frank ( KMA 12-13) 49.90 Susan McCann Susan McCann
155 Erik Easler Erik Easler ( KMA 18-34) ( SMA 18-34 -75kg) 83.46 Brody Burns Brody Burns
156 A'merie Iraola A'merie Iraola ( KFI 12-13) ( SFI 12-13) 58.06 Brody Burns Brody Burns
157 Vishnu Deepak Vishnu Deepak ( KMI 18-34) ( SMI 18-34) 73.00 Senthil Thiyagarajan Senthil Thiyagarajan
158 Gavin Richmond Gavin Richmond ( KMA 12-13) ( KMA 14-15) 49.00 Joey Castro Joey Castro
159 Phillip Brumme Phillip Brumme ( KMA 14-15) ( KMA 16-17) 54.00 Joey Castro Joey Castro
160 Mayuko Guidi Mayuko Guidi ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) 48.00 Brody Burns Brody Burns
161 Adrianne Lee Adrianne Lee ( KFN 8) ( SFN 8) 32.00 Sean Lee Sean Lee
162 Aaron Lee Aaron Lee ( KMB 6) ( SMB 6) 24.00 Sean Lee Sean Lee
163 Lacy Powell Lacy Powell ( KFN 18-34) ( SFI 18-34) ( KFI 16-17) ( SFI 16-17) ( SFA 16-17 -58kg) 50.00 Michael Ford Michael Ford
164 Khaleb Shirley Khaleb Shirley ( KMB 8) ( SMB 8) 38.10 Luis Alberte Luis Alberte
165 Connor Swanson Connor Swanson ( KMI 14-15) 56.70 Cyrus Madani Cyrus Madani
166 Jose Ortega Jose Ortega ( KMB 7) ( SMN 7) 30.00 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
167 Allison Ortega Allison Ortega ( KFN 8) ( SFN 8) 30.00 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
168 Kodi Molina Kodi Molina ( KFA 12-13) ( KFA 14-15) 49.00 Joey Castro Joey Castro
169 Logan Sammit Logan Sammit ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 25.40 Brody Burns Brody Burns
170 Reed Sammit Reed Sammit ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 24.95 Brody Burns Brody Burns
171 Nevaeh Mahoney Nevaeh Mahoney ( KFB 14-15) ( SFB 14-15) 45.36 Raul Shelton Raul Shelton
172 Adam El-Badawi Adam El-Badawi ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 40.82 Raul Shelton Raul Shelton
173 Danyal El-Badawi Danyal El-Badawi ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
174 Gustavo Azpilcueta Gustavo Azpilcueta ( KMI 14-15) ( SMI 14-15) 49.90 Raul Shelton Raul Shelton
175 Ernesto Oropeza Ernesto Oropeza ( KMB 35-Up) ( SMB 35-Up) 79.38 Raul Shelton Raul Shelton
176 Liam Nixon Liam Nixon ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 35.38 Brody Burns Brody Burns
177 Jacob Castro Jacob Castro ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) 49.00 Joey Castro Joey Castro
178 Daniel Villaroel Daniel Villaroel ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 45.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
179 Jose Villaroel Jose Villaroel ( KMB 9) ( SMB 9) 30.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
180 Katherine Miranda Katherine Miranda ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 45.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
181 Oreo Soneye Oreo Soneye ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 32.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
182 Solomon Soneye Solomon Soneye ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 28.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
183 Lily Soneye Lily Soneye ( KFB 5) ( SFB 5) 25.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
184 Kalil Santana Kalil Santana ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 38.00 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
185 Younes Ihaddaden Younes Ihaddaden ( SMA 18-34 -75kg) ( SMA 35-Up) ( KMA 35-Up) 89.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
186 Qazir Harnett Qazir Harnett ( SMA 18-34 -67kg) ( SMA 35-Up) ( KMA 18-34) 71.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
187 Mikah Solomon Mikah Solomon ( KFBB 6-7) ( SFBB 6-7) 25.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
188 Madison Turner Madison Turner ( KFB 7) ( SFB 7) 26.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
189 Chase Polley Chase Polley ( KMA 18-34) ( KMA 14-15) 60.00 William Polley William Polley
190 Bader Abdullah Bader Abdullah ( KMBB 6-7) ( SMBB 6-7) 20.41 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
191 Diego Morales Diego Morales ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 30.84 Luis Alberte Luis Alberte
192 Laine Barrett Laine Barrett ( KFA 18-34) 65.77 Joey Castro Joey Castro
193 Jorge David Leon Vander Velde Jorge David Leon Vander Velde ( KMI 14-15) 82.10 Luis Alberte Luis Alberte
194 Joey Castro Joey Castro ( KMA 18-34) 67.00 Joey Castro Joey Castro
195 Madelyn Haggard Madelyn Haggard ( KFA 12-13) ( KFA 14-15) 50.00 Joey Castro Joey Castro
196 Viviana Gollarza Hinestorza Viviana Gollarza Hinestorza ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 48.00 Herleiny Hinestroza Araujo Herleiny Hinestroza Araujo
197 Joshua Dugger Joshua Dugger ( KMA 14-15) ( KMA 16-17) 50.00 Joey Castro Joey Castro
198 Juan Gonzalez Juan Gonzalez ( KMBB 8-9) ( SMBB 8-9) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
199 Drake De La Rosa Drake De La Rosa ( KMBB 8-9) ( SMBB 8-9) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
200 Andrew Guerrero Andrew Guerrero ( KMB 35-Up) 81.19 Ahmed Ehab Ahmed Ehab
201 Alison Duarte Alison Duarte ( KFBB 6-7) ( SFBB 6-7) 30.00 Jorge Decena Jorge Decena
202 Ryan Ennadi Ryan Ennadi ( KBBB 3) ( SMBB 3) 15.00 Patrick Richoux Patrick Richoux
203 Ana Morales Ana Morales ( KFB 7) ( SFB 7) 30.84 Luis Alberte Luis Alberte
204 Bruno Rosa Bruno Rosa ( KMB 9) ( SMB 9) 45.00 Luis Alberte Luis Alberte
205 DeMiya Gibson DeMiya Gibson ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 46.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
206 Binte Zehra Binte Zehra ( KFBB 4-5) ( SFBB 4-5) 20.00 Nizar Albaghdadi Nizar Albaghdadi
207 Isaiah Harrison Isaiah Harrison ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 56.00 Jorge Decena Jorge Decena
208 Garett Lee Garett Lee ( KMA 18-34) 83.46 Garett Lee Garett Lee
209 Luis Torres Luis Torres ( SMA 18-34 -67kg) 65.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
210 Eddie Lopez Eddie Lopez ( SMA 18-34 -75kg) 73.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
211 Gianpiero Mancini Gianpiero Mancini ( KMA 12-13) 45.00 Luis Alberte Luis Alberte
212 Ayla kashkooli Ayla kashkooli ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 30.00 Raul Shelton Raul Shelton
213 Valerie Lloyol Valerie Lloyol ( KFN 8) ( SFN 8) 34.00 Jorge Decena Jorge Decena