Tournament: Miami Open International Karate 2021. Date: 5/16/21. Athletes: 40

Divisions: Kata 12 Kumite 20 Total 32


No Athlete Photo Country Divisions: K=Kata, S=Kumite Weight Coach Photo
1 Aidan Nakajima-Wu Aidan Nakajima-Wu ( SMA 35-Up) 50.00 Kai Leungs Kai Leungs
2 Alina Borras Alina Borras ( KFI 10-11) ( SFA 10-11 -40kg) 33.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
3 Alina Borras Alina Borras ( KFI 10-11) ( SFA 10-11 -40kg) 33.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
4 Alison Blaze Alison Blaze ( KMN 6) ( SMN 6) 29.00 Carol See Tai Carol See Tai
5 Alison Blaze Alison Blaze ( KMN 6) ( SMN 6) 29.00 Carol See Tai Carol See Tai
6 Allegra Dubero Allegra Dubero ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 30.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
7 Allegra Dubero Allegra Dubero ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 30.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
8 Alondra Camacho Alondra Camacho ( SFA 18-34 -60kg) 50.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
9 Amelia Dubero Amelia Dubero ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) 47.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
10 Amelia Dubero Amelia Dubero ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) 47.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
11 Bella Solis Bella Solis ( KFA 12-13) ( KFA 14-15) 58.00 John Fonseca John Fonseca
12 Bella Solis Bella Solis ( KFA 12-13) ( KFA 14-15) 58.00 John Fonseca John Fonseca
13 Brandon Nakajima-Wu Brandon Nakajima-Wu ( SMA 18-34 -67kg) 56.00 Kai Leungs Kai Leungs
14 Camila Veloz Camila Veloz ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 +40kg) 44.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
15 Camila Veloz Camila Veloz ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 +40kg) 44.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
16 Carlos Fernandez Carlos Fernandez ( SMI 12-13) 46.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
17 Cesar Castillo Cesar Castillo ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 41.00 John Limcaco John Limcaco
18 Cesar Castillo Cesar Castillo ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 41.00 John Limcaco John Limcaco
19 Cesar Castillo Cesar Castillo ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 41.00 John Limcaco John Limcaco
20 Cesar Castillo Cesar Castillo ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 41.00 John Limcaco John Limcaco
21 David Bavaresco David Bavaresco ( KMA 18-34) 80.00 Ali Flores Ali Flores
22 Diego Guillen Diego Guillen ( SMA 12-13 +48kg) 67.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
23 Diego Valderrama Diego Valderrama ( SMA 18-34 -67kg) 60.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
24 Diego Lenis Calderon Diego Lenis Calderon ( SMA 18-34 +75kg) 87.00 Eloy Gonzalez Eloy Gonzalez
25 Edgar Torres Edgar Torres ( SMA 18-34 -67kg) 63.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
26 Emily J Hernandez Emily J Hernandez ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) 50.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
27 Emily J Hernandez Emily J Hernandez ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 -52kg) 50.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
28 Freddy Valera Freddy Valera ( SMA 18-34 +75kg) 86.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
29 Gabriela Guillen Gabriela Guillen ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) 67.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
30 Gabriela Guillen Gabriela Guillen ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 +45kg) 67.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
31 Jackson Neal Jackson Neal ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -55kg) 52.62 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated
32 Jackson Neal Jackson Neal ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -55kg) 52.62 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated
33 Jan Manuel Fonseca Jan Manuel Fonseca ( SMA 18-34 -67kg) 60.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
34 Janessa Fonseca Janessa Fonseca ( SFA 18-34 -60kg) 60.00 Ricardo R. Rivera Ricardo R. Rivera
35 Jesus Laroche Jesus Laroche ( SMA 18-34 -67kg) 63.00 Tim Hilgenberg Tim Hilgenberg
36 Jesus Costa Jesus Costa ( SMA 18-34 -67kg) 67.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
37 Jose Acosta Jose Acosta ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 50.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
38 Jose Acosta Jose Acosta ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 50.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
39 Juana Isabel Navarro Juana Isabel Navarro ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 54.43 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
40 Juana Isabel Navarro Juana Isabel Navarro ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 54.43 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
41 Kenay Serrano Kenay Serrano ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 72.58 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
42 Kenay Serrano Kenay Serrano ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 72.58 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
43 Keven Osorio Valdez Keven Osorio Valdez ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) 42.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
44 Keven Osorio Valdez Keven Osorio Valdez ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) 42.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
45 Luigi Martina Luigi Martina ( SMA 18-34 +75kg) 87.00 John Rodriguez John Rodriguez
46 Madilyn Jennings Madilyn Jennings ( SFA 16-17 -58kg) 56.00 Tommy Hood Tommy Hood
47 Markuseley Perez Lopez Markuseley Perez Lopez ( KMB 6) ( SMB 6) 37.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
48 Markuseley Perez Lopez Markuseley Perez Lopez ( KMB 6) ( SMB 6) 37.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
49 Mateo Solis Mateo Solis ( SMA 16-17 -63kg) 61.00 John Fonseca John Fonseca
50 Naveen Kumar Naveen Kumar ( KMBB 4-5) 67.59 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
51 Nicole Jordao Nicole Jordao ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 -45kg) 43.00 Tim Hilgenberg Tim Hilgenberg
52 Nicole Jordao Nicole Jordao ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 -45kg) 43.00 Tim Hilgenberg Tim Hilgenberg
53 Sebastian Dubero Sebastian Dubero ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 39.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
54 Sebastian Dubero Sebastian Dubero ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 39.00 Eduardo Macias Eduardo Macias
55 SUBHASH KUMAR SUBHASH KUMAR ( KMB 6) ( SMB 6) 83.92 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated
56 SUBHASH KUMAR SUBHASH KUMAR ( KMB 6) ( SMB 6) 83.92 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated
57 Xavier Calvo Xavier Calvo ( SMA 18-34 -75kg) 74.00 Jesus A. Costa Jesus A. Costa
58 Yorgelis del Carmen Salazar Yorgelis del Carmen Salazar ( SFA 18-34 -60kg) 57.00 Gino Alfonzo Gino Alfonzo
59 Zack Russell Zack Russell ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 54.43 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated
60 Zack Russell Zack Russell ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 54.43 1A Non Affiliated 1A Non Affiliated