Tournament: AKR Texas Open. Date: 6/8/19. Athletes: 45

Divisions: Kata 27 Kumite 30 Total 57


No Athlete Photo Country Divisions: K=Kata, S=Kumite Weight Coach Photo
1 Aislinn Morford Aislinn Morford ( KFI 12-13) ( SFI 12-13) 47.63 Raul Shelton Raul Shelton
2 Alessandra Perez Alessandra  Perez ( KFN 10-11) ( SFN 10-11) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
3 Amin Karic Amin Karic ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 49.9 Raul Shelton Raul Shelton
4 Andrew Nguyen Andrew Nguyen ( KMB 5) ( SMB 5) 20.41 Raul Shelton Raul Shelton
5 Aria Walker Aria Walker ( KFBB 6) ( SFBB 6) 15 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
6 Ava Rose Gressett Ava Rose Gressett ( SFB 5) 21.32 Raul Shelton Raul Shelton
7 Benjamin Loe Benjamin Loe ( KMN 9) ( SMN 9) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
8 Carsten Morford Carsten Morford ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
9 Christian Cervantes Christian Cervantes ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 55 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
10 Colton Rincones Colton Rincones ( KMBB 7) ( SMBB 7) 24 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
11 Daniel Joseph Daniel Joseph ( KMN 9) ( SMN 9) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
12 David Ervin David Ervin ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 27 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
13 Diego Araneda Diego Araneda ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 52 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
14 Edgar Torres Edgar  Torres ( SMA 16-17 -63kg) 55 Jesus A. Costa Jesus  A. Costa
15 Eliana Hill Eliana Hill ( KFN 9) ( SFN 9) 24.95 Raul Shelton Raul Shelton
16 Elisa Gonzalez Elisa Gonzalez ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 -45kg) 36 Jose Gabriel Gonzalez Jose Gabriel Gonzalez
17 Fernanda Cedillo Fernanda Cedillo ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 45.36 Raul Shelton Raul Shelton
18 Francisco Cardenas Francisco Cardenas ( KMN 9) ( SMN 9) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
19 Gabriel Lett Gabriel Lett ( KMB 8) ( SMB 8) 29.48 Khalil Johns Khalil Johns
20 Gabriel McKillip Gabriel McKillip ( KMN 8) ( SMN 8) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
21 Isabella Gilmore Isabella Gilmore ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 45.36 Raul Shelton Raul Shelton
22 Jakob Oien Jakob Oien ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 43.09 Raul Shelton Raul Shelton
23 James Logan Cathey James Logan Cathey ( KMN 9) ( SMN 9) 30 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
24 Javier Vera Javier Vera ( KMN 9) ( SMN 9) 38.56 Raul Shelton Raul Shelton
25 Jeremy Browett Jeremy Browett ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 54.43 Raul Shelton Raul Shelton
26 Jordon Khoo Jordon Khoo ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 40 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
27 Justin Milanes Justin Milanes ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 -48kg) 47 Jesus A. Costa Jesus  A. Costa
28 Karina Rios Karina Rios ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 36 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
29 Keiner Rodriguez Keiner Rodriguez ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
30 Kiara Nair Kiara Nair ( KFB 6) ( SFB 6) 20.41 Raul Shelton Raul Shelton
31 Kyah Walker Kyah Walker ( KFN 10-11) ( SFN 10-11) 36 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
32 Leticia Molinari Leticia Molinari ( KFB 7) ( SFB 7) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
33 Luis Corao Luis  Corao ( KMA 10-11) ( SMA 10-11 -43kg) 38 Jesus A. Costa Jesus  A. Costa
34 Minh Nguyen Minh Nguyen ( KMB 7) ( SMB 7) 29.48 Raul Shelton Raul Shelton
35 Nayeli Gonzalez Nayeli Gonzalez ( KFI 10-11) ( SFI 10-11) 25 Jose Gabriel Gonzalez Jose Gabriel Gonzalez
36 Oliver McKillip Oliver  McKillip ( KMN 8) ( SMN 8) 34.02 Raul Shelton Raul Shelton
37 Paulina Giles Paulina Giles ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 30 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
38 Romeo Ferrari Romeo Ferrari ( KMB 6) ( SMB 6) 15.88 Raul Shelton Raul Shelton
39 Sabrina Hewitt Sabrina Hewitt ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 45.36 Raul Shelton Raul Shelton
40 Sara Vera Sara Vera ( KFB 6) ( SFB 6) 20.41 Raul Shelton Raul Shelton
41 Sarah Stallings Sarah Stallings ( KFA 14-15) ( SFA 14-15 +52kg) 58.51 Raul Shelton Raul Shelton
42 Selena Ferrari Selena Ferrari ( KFB 8) ( SFB 8) 20.41 Raul Shelton Raul Shelton
43 Summer Johnson Summer Johnson ( KFB 8) ( SFB 8) 26.31 Khalil Johns Khalil Johns
44 Xavier Calvo Xavier  Calvo ( SMA 16-17 +63kg) 67 Jesus A. Costa Jesus  A. Costa
45 Zulema Cedillo Zulema Cedillo ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 45.36 Raul Shelton Raul Shelton