Tournament: IMA Samurai Cup 2019. Date: 3/30/19. Athletes: 156

Divisions: Kata 41 Kumite 44 Total 85


No Athlete Photo Country Divisions: K=Kata, S=Kumite Weight Coach Photo
1 Adrian Rivas Adrian Rivas ( KMB 7) ( SMB 7) 40 Patrick Richoux Patrick Richoux
2 Ajanai Southern Ajanai Southern ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 36.29 Khalil Johns Khalil Johns
3 Akira Sanntoso Akira Sanntoso ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 43.09 Abdelali Lamkahouan Abdelali Lamkahouan
4 Alan Caballero Alan Caballero ( KMB 9) ( SMB 9) 41 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
5 Alberto Morales Alberto Morales ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 34 Luis Sauceda Luis Sauceda
6 Alessandra Perez Alessandra Perez ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 -40kg) 40 Raul Shelton Raul Shelton
7 Alexandra Wainwright Alexandra Wainwright ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -55kg) 53 Patrick Richoux Patrick Richoux
8 Ali Vasquez Ali Vasquez ( KMB 8) ( SMB 8) 38 Luis Sauceda Luis Sauceda
9 Alissa Salinas Alissa  Salinas ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 38.56 Luis Sauceda Luis Sauceda
10 Alondra Jasso Alondra Jasso ( KFB 7) ( SFB 7) 30 Patrick Richoux Patrick Richoux
11 Amaraiyah Sparks Amaraiyah Sparks ( KFB 7) ( SFB 7) 27.22 Khalil Johns Khalil Johns
12 Ameer Muhammad Ameer Muhammad ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 40 Khalil Johns Khalil Johns
13 Amin Karic Amin Karic ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 58 Raul Shelton Raul Shelton
14 Anderson Arenas Anderson Arenas ( SMI 10-11) ( KMI 10-11) 45 Patrick Richoux Patrick Richoux
15 Andrew Nguyen Andrew Nguyen ( KMB 5) ( SMB 5) 40 Raul Shelton Raul Shelton
16 Angel Gonzalez Angel Gonzalez ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 49.9 Abdelali Lamkahouan Abdelali Lamkahouan
17 Anh Vu Anh Vu ( KFA 12-13) ( SFI 12-13) 45.36 Ramon Veras Ramon Veras
18 Anthony Hoang Anthony  Hoang ( KMB 8) ( SMB 8) 27 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
19 Anthony Hernández Anthony Hernández ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 55 Patrick Richoux Patrick Richoux
20 Ariana Medrano Ariana Medrano ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 40 Patrick Richoux Patrick Richoux
21 Ariston Goh Ariston Goh ( KMN 9) ( SMN 9) 27.22 Ramon Veras Ramon Veras
22 Arleny Taveras Arleny Taveras ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 58.97 Jesse Zapata Jesse Zapata
23 Arteal Southern Arteal  Southern ( KMB 8) ( SMB 8) 22.68 Khalil Johns Khalil Johns
24 Austin Pruneda Austin Pruneda ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 74.84 Susan McCann Susan McCann
25 Bailey Raitt Bailey Raitt ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 +40kg) 59.42 Susan McCann Susan McCann
26 Bautista Donati Bautista Donati ( KMN 6) ( SMN 6) 17.24 Luis Alberte Luis Alberte
27 Camila Escolar Camila Escolar ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 58 Patrick Richoux Patrick Richoux
28 Carlos Reus Carlos Reus ( KMBB 8) ( SMBB 8) 17.24 Luis Alberte Luis Alberte
29 Carlos Galan Carlos Galan ( KMA 16-17) ( SMA 18-34 -75kg) 67 Patrick Richoux Patrick Richoux
30 Cassian Drueppel Cassian Drueppel ( KMB 7) ( SMN 7) 18.6 Luis Alberte Luis Alberte
31 Cesar Collet Cesar Collet ( KMN 8) ( SMB 8) 21.77 Luis Alberte Luis Alberte
32 Charlize Lopez Charlize Lopez ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 -45kg) 49.9 Ramon Veras Ramon Veras
33 Christian Gutierrez Christian Gutierrez ( KMB 9) ( SMB 9) 36 Patrick Richoux Patrick Richoux
34 Christina Korman Christina Korman ( KFA 14-15) 45.36 Ramon Veras Ramon Veras
35 Christopher Jasso Christopher Jasso ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 65 Patrick Richoux Patrick Richoux
36 Chuck Price Chuck Price ( KMI 35-Up) ( SMI 35-Up) 68.04 Patrick Richoux Patrick Richoux
37 Clarence-Jackson Smith Clarence-Jackson Smith ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 46 Patrick Richoux Patrick Richoux
38 Cliff Alexander Cliff Alexander ( KMB 8) ( SMB 8) 23 Khalil Johns Khalil Johns
39 Cole Becton Cole Becton ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +58kg) 90.72 John Becton John Becton
40 Cristian Reyes Cristian Reyes ( KMBB 8) ( SMBB 8) 42 Patrick Richoux Patrick Richoux
41 Daniel Bachmann Daniel Bachmann ( KMB 10-11) ( SMN 10-11) 19.96 Luis Alberte Luis Alberte
42 Darrell Asare Darrell Asare ( KMN 9) ( SMN 9) 25 Jorge Decena Jorge Decena
43 David Ervin David Ervin ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 28 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
44 David Mountain David  Mountain ( KMA 12-13) 32.66 Susan McCann Susan McCann
45 David Sauceda David Sauceda ( KMA 16-17) ( SMA 18-34 -75kg) 75 Luis Sauceda Luis Sauceda
46 DeJuan Donavan DeJuan Donavan ( KMB 18-34) ( SMN 18-34) 77 Patrick Richoux Patrick Richoux
47 Denise Alarcon Denise Alarcon ( KMBB 8) ( SFB 8) 34.02 Luis Sauceda Luis Sauceda
48 Diego Aguilar Diego Aguilar ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 43 Patrick Richoux Patrick Richoux
49 Diego Araneda Diego Araneda ( KMI 12-13) ( SMI 12-13) 52 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
50 Diego Rueda Flores Diego Rueda Flores ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 45 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
51 Dillon Harris Dillon Harris ( SMN 8) 41.73 Khalil Johns Khalil Johns
52 Dominique Moore Dominique Moore ( KMB 18-34) ( SMN 18-34) 70 Alex Ndem Alex Ndem
53 Drew Shankle Drew Shankle ( KMN 8) ( SMN 8) 48.01 John Becton John Becton
54 Edwin Jasso Edwin Jasso ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 32 Patrick Richoux Patrick Richoux
55 Edwin Chaclan Edwin Chaclan ( KMN 35-Up) ( SMN 35-Up) 80 Patrick Richoux Patrick Richoux
56 Elizabeth Mendoza Elizabeth Mendoza ( KFA 18-34) ( SFA 18-34 -60kg) 68.04 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
57 ErickLee Gonzalez ErickLee  Gonzalez ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 35.38 Susan McCann Susan McCann
58 Esteban Araneda Esteban Araneda ( KMB 18-34) ( SMN 18-34) 57 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
59 Ethan Verdin-Bermudez Ethan Verdin-Bermudez ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 31.75 Raul Shelton Raul Shelton
60 Fernanda Cedillo Fernanda Cedillo ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 68 Raul Shelton Raul Shelton
61 Fernando vega Fernando vega ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 63.5 Eliseo Campos Eliseo Campos
62 Fidel Salinas Fidel Salinas ( KMB 9) ( SMB 9) 29.48 Luis Sauceda Luis Sauceda
63 Francisco Cardenas Francisco Cardenas ( KMN 8) ( SMN 8) 40 Raul Shelton Raul Shelton
64 Gabriel Lett Gabriel Lett ( KMB 8) ( SMB 8) 38 Khalil Johns Khalil Johns
65 Gabriella Powell Gabriella  Powell ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -55kg) 54 Luis Alberte Luis Alberte
66 Haven Lopez Haven Lopez ( KFB 6) ( SFB 6) 18.14 Ramon Veras Ramon Veras
67 Hermes Perez Hermes Perez ( KMN 7) ( SMN 7) 18.14 Luis Alberte Luis Alberte
68 Hunter Shankle Hunter Shankle ( KMN 12-13) ( SMN 12-13) 45.36 John Becton John Becton
69 Hunter Becton Hunter Becton ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -55kg) 61.69 John Becton John Becton
70 Imari Gutierrez Imari Gutierrez ( KFB 9) ( SFB 9) 47 Patrick Richoux Patrick Richoux
71 Isaak Garcia Isaak Garcia ( KMB 5) ( SMB 5) 28 Patrick Richoux Patrick Richoux
72 Jada French Jada French ( KFI 8) ( SFA 9 -37kg) 55 Patrick Richoux Patrick Richoux
73 Jaden Cowans Jaden Cowans ( KMB 9) ( SMB 9) 50 Khalil Johns Khalil Johns
74 Jaden Barrera Jaden Barrera ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 51 Patrick Richoux Patrick Richoux
75 Jakob Oien Jakob Oien ( KMN 12-13) ( SMN 12-13) 40.82 Raul Shelton Raul Shelton
76 James Wood James Wood ( KMN 6) ( SMN 6) 21 John Becton John Becton
77 James Goodman James Goodman ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 49.9 Ramon Veras Ramon Veras
78 James Logan Cathey James Logan Cathey ( KMN 9) ( SMN 9) 24 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
79 Jason Vazquez Jason Vazquez ( KMBB 8) ( SMBB 8) 38.56 Luis Sauceda Luis Sauceda
80 Javier Morales Javier Morales ( SMA 18-34 -65kg) 75 Luis Sauceda Luis Sauceda
81 Jayden Goodman Jayden Goodman ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 31.75 Ramon Veras Ramon Veras
82 Jeremiah Simmons - Jones Jeremiah Simmons - Jones ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 32 Khalil Johns Khalil Johns
83 Jeremy Browett Jeremy Browett ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 58 Raul Shelton Raul Shelton
84 Jesse Asare Jesse Asare ( KMN 9) ( SMN 9) 34.02 Jorge Decena Jorge Decena
85 Jibril Johns Jibril Johns ( KMB 8) ( SMB 8) 27.22 Khalil Johns Khalil Johns
86 Jocelyn Izarraras Jocelyn Izarraras ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 38.56 Luis Sauceda Luis Sauceda
87 Joey Allen Joey Allen ( SMA 18-34 -75kg) 74.84 Alex Ndem Alex Ndem
88 John Briggs John Briggs ( KMN 35-Up) ( SMN 35-Up) 79.38 Susan McCann Susan McCann
89 Johnathan Cortez Johnathan Cortez ( KMB 9) ( SMB 9) 51 Patrick Richoux Patrick Richoux
90 Jorge Banos Jorge Banos ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 59.87 Eliseo Campos Eliseo Campos
91 Joshua Darsan Joshua Darsan ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 27.22 Ramon Veras Ramon Veras
92 Jr. Salinas Jr. Salinas ( KMB 7) ( SMB 7) 26 Luis Sauceda Luis Sauceda
93 Juan Romero Juan Romero ( KMBB 8) ( SMBB 8) 17.24 Luis Alberte Luis Alberte
94 Julius Black Julius Black ( SMN 9) ( KMN 9) 39 Patrick Richoux Patrick Richoux
95 Jurney Lajara Jurney Lajara ( KFA 14-15) ( SFA 16-17 -55kg) 65.77 Susan McCann Susan McCann
96 Karen Pleschutznig Karen Pleschutznig ( KFN 35-Up) ( SFN 35-Up) 71 Patrick Richoux Patrick Richoux
97 Karina Rios Karina Rios ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 -40kg) 37 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
98 Kashirim Alozie Kashirim Alozie ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 46 Patrick Richoux Patrick Richoux
99 Kasrsten Alozie Kasrsten Alozie ( KMB 6) ( SFB 6) 24 Patrick Richoux Patrick Richoux
100 Keiner Rodriguez Keiner Rodriguez ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 36.29 Raul Shelton Raul Shelton
101 Kelvin Mejia Kelvin Mejia ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 50 Patrick Richoux Patrick Richoux
102 Kennedi Taylor Kennedi Taylor ( KFA 10-11) ( SFA 10-11 +40kg) 42 Khalil Johns Khalil Johns
103 Kiara Nair Kiara Nair ( KFB 6) ( SFB 6) 37 Raul Shelton Raul Shelton
104 Kyah Walker Kyah Walker ( KFB 10-11) ( SFB 10-11) 37 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
105 Landon Bartholomew Landon Bartholomew ( KMB 5) ( SMB 5) 0 Khalil Johns Khalil Johns
106 Lilith Drueppel Lilith Drueppel ( KFI 8) ( SFBB 7) 18.14 Luis Alberte Luis Alberte
107 Lucas Powell Lucas Powell ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +58kg) 67 Luis Alberte Luis Alberte
108 Mariana Arrivillaga Mariana Arrivillaga ( KFN 35-Up) ( SFN 35-Up) 27.22 Luis Alberte Luis Alberte
109 Maribel Wilson Maribel Wilson ( KFA 35-Up) ( SFA 35-Up) 59 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
110 Marlena Hess Marlena  Hess ( KFI 8) ( SFBB 7) ( KFI 8) 15.88 Luis Alberte Luis Alberte
111 Marquel Crockett Marquel Crockett ( KMB 9) ( SMB 9) 34.02 Khalil Johns Khalil Johns
112 Marvin Ndem Marvin Ndem ( KMA 16-17) ( SMA 18-34 -65kg) 0 Alex Ndem Alex Ndem
113 Matthew Jordan Matthew Jordan ( KMBB 7) ( SMBB 7) 22.68 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
114 Maximiliano Garza Maximiliano Garza ( KMBB 7) ( SMBB 7) 29.48 Luis Sauceda Luis Sauceda
115 Melvin Canizales Melvin Canizales ( KMB 35-Up) ( SMB 35-Up) 180 Patrick Richoux Patrick Richoux
116 Mikayla Moore Mikayla Moore ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 40 Khalil Johns Khalil Johns
117 Mikey McCann Mikey McCann ( KMA 16-17) ( KMA 16-17) 70.31 Susan McCann Susan McCann
118 Minh Nguyen Minh Nguyen ( KMB 7) ( SMB 7) 40 Raul Shelton Raul Shelton
119 Mohamed Hassouna Mohamed Hassouna ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 54.43 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
120 Nalika Nana Nalika Nana ( KFA 9) ( SFA 9 -37kg) 45 Ramon Veras Ramon Veras
121 Natalie Hoang Natalie  Hoang ( KFB 6) ( SFB 6) 15.88 Kristin Sawyer Kristin  Sawyer
122 Niguel Bartholomew Niguel Bartholomew ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 49.9 Khalil Johns Khalil Johns
123 Niko Poenisch Niko Poenisch ( KMN 10-11) ( SMN 10-11) 48 Alex Ndem Alex Ndem
124 Nivre Graham Nivre Graham ( KMI 9) ( SMI 9) 40 Khalil Johns Khalil Johns
125 Pabiche Gomez Pabiche Gomez ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 45.36 Luis Sauceda Luis Sauceda
126 Pablo Cortez Pablo Cortez ( KMB 10-11) ( SMB 10-11) 53 Patrick Richoux Patrick Richoux
127 Raul Peña Raul  Peña ( KMB 6) ( SMB 6) 18.14 Jesse Zapata Jesse Zapata
128 Ricardo Ramirez Ricardo Ramirez ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 +58kg) 76 Luis Alberte Luis Alberte
129 Rodrigo Briones Rodrigo Briones ( KMB 8) ( SMB 8) 20.41 Eliseo Campos Eliseo Campos
130 Ron Cathey Ron Cathey ( KMN 35-Up) ( SMN 35-Up) 80 Jeremiah Walker Jeremiah Walker
131 Ryan Mountain Ryan Mountain ( KMA 14-15) ( SMA 14-15 -58kg) 36.29 Susan McCann Susan McCann
132 Sabrina Hewitt Sabrina Hewitt ( KFN 12-13) ( SFN 12-13) 39.46 Raul Shelton Raul Shelton
133 Sama Ennadi Sama Ennadi ( KFA 12-13) ( SFI 12-13) 47 Patrick Richoux Patrick Richoux
134 Samuel Sandiford Samuel  Sandiford ( KMB 7) ( SMB 7) 17.69 Luis Alberte Luis Alberte
135 Sarah Stallings Sarah Stallings ( KFA 16-17) ( SFA 16-17 -55kg) 55 Raul Shelton Raul Shelton
136 Seraphin Drueppel Seraphin Drueppel ( KMB 5) ( SMB 5) 15.88 Luis Alberte Luis Alberte
137 Shane McCann Shane McCann ( KMA 12-13) ( SMA 12-13 +48kg) 39.01 Susan McCann Susan McCann
138 Sirine Ennadi Sirine Ennadi ( KFA 18-34) ( SFA 18-34 -60kg) 67 Patrick Richoux Patrick Richoux
139 Sulei Johns Sulei Johns ( KMN 9) ( SMN 9) 22.68 Khalil Johns Khalil Johns
140 Summer Johnson Summer Johnson ( KFB 8) ( SFB 8) 0 Khalil Johns Khalil Johns
141 Suzanne Haynes Suzanne Haynes ( KFA 18-34) ( SFA 18-34 -60kg) 50.8 Susan McCann Susan McCann
142 Sydney Bartholomew Sydney Bartholomew ( KFB 9) ( SFB 9) 0 Khalil Johns Khalil Johns
143 Sylvie Parkinson Sylvie Parkinson ( KFN 35-Up) ( SFN 35-Up) 45.36 Luis Alberte Luis Alberte
144 Taras Kirichenko Taras Kirichenko ( KMI 35-Up) ( SMI 35-Up) 76 Patrick Richoux Patrick Richoux
145 Timothy Kirichenko Timothy Kirichenko ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 43 Patrick Richoux Patrick Richoux
146 Titus Carr Titus  Carr ( KMB 7) ( SMB 7) 0 Khalil Johns Khalil Johns
147 Tomas Donati Tomas Donati ( KMN 9) ( SMN 9) 19.05 Luis Alberte Luis Alberte
148 Tyler Lopez Tyler Lopez ( KMI 9) ( SMI 9) 27.22 Ramon Veras Ramon Veras
149 Tyler Price Tyler Price ( KMI 10-11) ( SMI 10-11) 20.41 Patrick Richoux Patrick Richoux
150 Tyson Frank Tyson  Frank ( KMI 9) ( SMI 9) 31.75 Susan McCann Susan McCann
151 Uriel Nava Uriel Nava ( KMB 12-13) ( SMB 12-13) 27.22 Jesse Zapata Jesse Zapata
152 Valentina Zolotarova Valentina Zolotarova ( SFA 18-34 -60kg) 55 Patrick Richoux Patrick Richoux
153 Valeria Gomez Valeria Gomez ( KFB 8) ( SFB 8) 20.41 Luis Sauceda Luis Sauceda
154 Valeria Campos Valeria  Campos ( KFA 12-13) ( SFA 12-13 -45kg) 63.5 Eliseo Campos Eliseo Campos
155 Wilmer Hernandez Wilmer Hernandez ( KMN 6) ( SMN 6) 22.68 Luis Alberte Luis Alberte
156 Zulema Cedillo Zulema Cedillo ( KFN 14-15) ( SFN 14-15) 68 Raul Shelton Raul Shelton